Contact us

Bankové spojenie:

ZRUŠENÉ k 31.12.2017! Bankové spojenie: SK4711000000002930089813 | TATRSKBX - Tatra Banka
ZRUŠENÉ: IBAN SK5584100000001100234394 | RIDBSKBX - ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky,

Údaje o živnosti:
ŽIVNOSŤ UKONČENÁ K 31.12.2017!

Obchodné meno
Jakub Šedinár - Sedinar.EU
Miesto podnikania
01004 Žilina-Bánová, Mesačná 828/12A - od 1.4.2017 - do 31.12.2017
0100701003 Žilina-Zástranie, Pod cintorínom 45/3 - do 31.3.2017
01007 Žilina, Borová 3295/36 - do 3.2.2016
IČO: 48 325 236
DIČ: 1079780031
Nie som platiteľ DPH
IČ DPH: SK1079780031 Prenesenie daňovej povinnosti §7, 7a
Zapísaný v živnostenskom registri OU-ZA-OZP1-2015/034263-2 č. živnostenského registra 580-56746


Neváhajte ma kontaktovať.

Budem sa snažiť odpovedať vám čo najskôr alebo využite možnosť chatu v pravo dole.

Send
Jakub Šedinár - Sedinar.EU
Mesačná 828/12A
    Žilina 01004
    Slovakia
+421 944 964 406
kontakt@sedinar.eu